DIRECTIVA

XIANA SILVA (Presidenta)

AIDA CLEMENTE (Secretaria)
ALEJANDRO SERRANO (Vocal)
UXÍA VARELA (Tesorera)
MARÍA DOMÍNGUEZ (Vocal)

Anuncio publicitario